Algemene informatie

 • Behandelingen op afspraak of na verwijzing door huisarts, verloskundige, arbo-arts of specialist.
 • Behandelduur is 30  minuten per behandeling.
 • Wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars.
 • Ingeschreven in het kwaliteitsregister, Kamer van Koophandel en lid van de beroepsvereniging VvOCM.

Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO)

 • Met ingang van 1 juli 2008 heeft de Oefentherapeut directe toegankelijkheid. U kunt zonder verwijzing een afspraak maken met de oefentherapeut.
 • De Oefentherapeut zal de eerste keer een screening uitvoeren.
 • Hierbij wordt gekeken of uw hulpvraag binnen de deskundigheid van de Oefentherapeut valt en of begonnen kan worden met de behandeling.
 • Indien noodzakelijk wordt in overleg met u contact opgenomen met de huisarts.

Vergoedingen door uw zorgverzekeraar.

 • Behandeling voor chronisch zieken wordt vergoed uit iedere basisverzekering vanaf de 20e zitting.
 • Behandeling voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering.
 • Behandeling vanaf 18 jaar wordt vergoed vanuit een aanvullende verzekering van uw ziektekostenverzekering.
 • Wanneer u aanvullend verzekerd bent, declareren wij rechtstreeks voor u bij de zorgverzekeraar. De tarieven zijn vastgesteld door de zorgverzekeraar.
 • Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent wordt voor een behandeling het volgende tarief in rekening gebracht;
  • Behandeling in de praktijk: € 30,00
  • Behandeling aan huis: € 40,00

NB: De manier waarop u aanvullend verzekerd bent bepaalt hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Bekijk hiervoor de polis van uw verzekering.